Ligger ytterst lågt med bloggandet.

Fotograferandet har dock tagit sig ett skutt i och med anställningen hos www.cyberworks.se